Những bài pháp thoại đổi thay cuộc đời

Th11
29
Yêu đơn phương là do đâu?

Yêu đơn phương là do đâu?

Thiền sư Ottamathara trả lời Xin chào Ngài Thiền Sư! Con đã ba mươi tám (38) tuổi và đang điều
2 phút đọc