Vipassana

Th07
26
Ta đã thấy gì sau một kỳ phụng sự khóa thiền Vipassana

Ta đã thấy gì sau một kỳ phụng sự khóa thiền Vipassana

Một phát hiện chấn động và sâu sắc về chính mình mà nếu không dấn thân phụng sự khóa thiền này thì không biết đến bao giờ ta mới nhận ra.
12 phút đọc